Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

Αναστελλεται η αλιεια του τονου.

Να αναστείλει την αλιεία τόνου στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο για το 2007 αποφάσισε η Ευρωπαϊκή επιτροπή, καθώς εξαντλήθηκε η ποσόστωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τόνο το 2007, ύψους 16.779,5 τόνων.

Η Επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου να αναστείλει την αλίευση του είδους από τους στόλους όλων των χωρών της ΕΕ.

Η αναστολή αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, αφού τα άλλα δύο κράτη-μέλη που αναπτύσσουν σχετική δραστηριότητα, δηλαδή η Ιταλία και η Γαλλία, ανέστειλαν την αλιεία από τους στόλους τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αντιστοίχως.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι διαπίστωσε αδυναμίες στα αναγκαία αποστελλόμενα στοιχεία ως προς τα αλιεύματα για την παρακολούθηση της απορρόφησης της ευρωπαϊκής ποσόστωσης σε κλίμακα πραγματικού χρόνου και ότι σκοπεύει συντόμως να λάβει μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί επίσης εγκαίρως μέτρα για την αλιεία το 2008, ώστε να προληφθούν τα προβλήματα που ανεφύησαν φέτος.

Ο αρμόδιος για την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις Επίτροπος Τζο Μποργκ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Υφίστανται σαφώς προβλήματα τόσο με την υπεραλίευση αποθέματος που ήδη απειλείται με κατάρρευση όσο και με την ισοτιμία μεταξύ των οικείων κρατών-μελών. Η Επιτροπή, όπως έχει υποχρέωση, θα πράξει παν το δυνατόν για να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα αυτά".

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση κρατών-μελών τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ποσόστωσή τους, υπάρχουν διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιστάθμιση των οικείων μερών κατά τα επόμενα έτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: